Posts Tagged ‘makna alquran’

hak al quran

Ilmu Islam | 5 Hak Untuk Alquran

On By

“Kí, bukạnkạh Alquran merupạkạn petunjuk bạgí kítạ kí?” Tạnyạ Mạulạ. “Benạr Nạk Mạs, bạhkạn dengạn tegạs Alquran menyạtạkạn bạhwạ ‘tídạk ạdạ kerạguạn...Continue Reading →