Posts Tagged ‘bank syariah di indonesia’

riba di bank syariah indonesia

Tentang Riba Bank Syariah Indonesia

On By

Alhamdulillah was shalatu was salamu ‘ala rasulillah, amma ba’du, Bank Syariah Indonesia masih adakah riba? Pertama, Banyak pakar ekonomi syariah yang memiliki...Continue Reading →