Obat Keputihan Gatal, Becek, Berlendir dan Bau pada Memek

Obat Keputihan Gatal dan Bau

Share:

TOPIK : Obat keputihan bau dan gatal

Obat keputihan gatal dan bau ítu ápá yá? HAMPIR semuá perempuán pernáh mengálámí keputihan. Bágí sebágíán perempuán, keputihan seríng díánggáp sebágáí hál yáng normál. Pádáhál pendápát tersebut tídák sepenuhnyá benár, kárená ádá keputihan yáng dápát menjádí petunjuk ádányá penyákít yáng hárus díobatí. Lántás, bágáímáná kítá bísá membedákánnyá?

Dokter umum Rumáh Sákít Pertámíná Bálíkpápán (RSPB) Otto Rájásá mengátákán, secárá umum keputihan átáu pek táy dísebábkán oleh sepuluh penyebáb. Akán tetápí keputihan yáng tídák normál dán hárus mendápát pengobatán seríus dápát dísebábkán oleh empát penyebáb.

Pertámá, ádáláh keputihan dísebábkán oleh vágínítís non spesífík. Círí-círí cáírán keputihannyá ántárá láín berwárná ábu-ábu dengán gárís dáráh, encer, sángát bányák dán sángát bau. Penyebábnyá, bísá díkárenákán tumor báík jínák máupun gánás.

Apá ítu Keputihan?

Keputihan ádáláh sebután umum untuk ínfeksí pádá vágíná dán bágíán luár genítál (vulvá) yáng dísebábkán oleh jámur. Keputihan ádáláh ínfeksí yáng sángát umum (cara mengatasi keputihan). Tígá dárí empát wánítá dí duníá pernáh mengálámí keputihan mínímál sekálí dálám hídupnyá. Semuá wánítá dápát terkená tánpá memándáng umur, látár belákáng, pekerjáán átáu kondísí láínnyá. Keputihan dápát bersífát físíologís dán pátologís (penyákít). Secárá físíologís keputihan terjádí menjeláng dán sesudáh menstruásí, pádá sáát terángsáng seksuál átáu mengálámí stress emosíonál. Keputihan sepertí íní wájár terjádí pádá wánítá.

keputihan gatal dan bau

Keputihan íní bersífát pátologís (penyákít keputihan) ákán dííkutí dengán gejálá keluárnyá lendír secárá berlebíhán, berwárná putíh átáu kekuníngán dán berbau gatal, járáng terjádí rásá nyerí tetápí beberápá wánítá merásákán nyerí pádá sáát berhubungán íntím dán dáeráh yáng terínfeksí menjádí bengkák. Jádí keputihan seláín menggánggu kenyámánán áktívítás jugá mengurángí kehármonísán hubungán suámí ísterí

Típs Menghíndárí Keputihan

celana dalamBányák wánítá mengeluhkán keputihan. Sángát tídák nyámán. Gatal, berbau, báhkán terkádáng períh. Usut punyá usut, ternyátá ítu berkáít dengán kebíásáán sehárí-hárí. Sáláh sátu penyebáb keputihan ádáláh másáláh kebersíhán dí sekítár orgán íntím.
Umumnyá wánítá sángát pedulí dengán kebersíhán, terutámá yáng berhubungán dengán penámpílán. Setíáp hárí tídák lupá mándí dán selálu teláten menyíngkírkán sísá-sísá máke up dárí wájáh. Tápí, bílá dítányá ápákáh seteláten ítu pulá káum Háwá menjágá kebersíhán orgán kewánítáánnyá? Hárus kítá ákuí tídák semuá wánítá melákukánnyá.

Contoh, entáh berápá bányák wánítá yáng tídák mengeríngkán bágíán orgán íntímnyá seusáí buáng áír kecíl. Usáí díbásuh lángsung mengenákán celáná dálám. Alhásíl celáná íkut básáh, ákíbátnyá vágíná “terperángkáp” dálám suásáná lembáb.

Orgán íntím wánítá, sepertí vágíná sángát sensítíf dengán kondísí língkungán. Kárená letáknyá tersembunyí dán tertutup, vágíná memerlukán suásáná keríng. Kondísí lembáb ákán mengundáng berkembánbíáknyá jámur dán bákterí páthogen. Iníláh sáláh sátu penyebáb keputihan.
Bílá íngín terhíndár dárí keputihan, Andá mestí menjágá kebersíhán dáeráh sensítíf ítu. Kebersíhán orgán kewánítáán hendáknyá seják bángun tídur dán mándí págí. Bágáímáná cárányá?

Beríkut Típ obat keputihan yáng dápát dílákukán

  • Bersíhkán orgán íntím dengán pembersíh yáng tídák menggánggu kestábílán pH dí sekítár vágíná. Sáláh sátunyá produk pembersíh yáng terbuát dárí báhán dásár susu. Produk sepertí íní mámpu menjágá seímbángán pH sekálígus meníngkátkán pertumbuhán florá normál dán menekán pertumbuhán bákterí yáng ták bersáhábát. Sábun ántíseptík bíásá umumnyá bersífát kerás dán dápát florá normál dí vágíná. Iní tídák menguntungkán bágí kesehátán vágíná dálám jángká pánjáng.
  • bedak tubuhHíndárí pemákáíán bedák pádá orgán kewánítáán dengán tujuán ágár vágíná hárum dán keríng sepánjáng hárí. Bedák memílíkí pártíkel-pártíkel hálus yáng mudáh terselíp dísáná-síní dán ákhírnyá mengundáng jámur dán bákterí bersáráng dí tempát ítu.
  • Selálu keríngkán bágíán vágíná sebelum berpákáíán.
  • Gunákán celáná dálám yáng keríng. Seándáínyá básáh átáu lembáb, usáhákán cepát menggántí dengán yáng bersíh dán belum dípákáí. Ták ádá sáláhnyá Andá membáwá cádángán celáná dálám tás kecíl untuk berjágá-jágá mánákálá perlu menggántínyá.
  • Gunákán celáná dálám yáng báhánnyá menyeráp keríngát, sepertí kátun. Celáná dárí báhán sátín átáu báhán síntetík láín membuát suásáná dísekítár orgán íntím pánás dán lembáb.
  • Pákáíán luár jugá perlu díperhátíkán. Celáná jeáns tídák díánjurkán kárená porí-porínyá sángát rápát. Pílíhláh sepertí rok átáu celáná báhán non-jeáns ágár sírkulásí udárá dí sekítár orgán íntím bergerák leluásá.
  • Ketíká háíd, seríng-seríngláh bergántí pembálut
  • Gunákán pánty líner dísáát perlu sájá. Jángán terlálu lámá. Mísálkán sáát bepergíán ke luár rumáh dán lepáskán sekembálínyá Andá dírumáh.
Advertisement
Obat Keputihan Gatal dan Bau | Kaumhawa | 4.5

Berita Lainnya

Visit Koko Wijanarko at Ping.sg